Referencje


Wycena spółki TOORA POLAND S.A. w upadłości.

Wycena majątku trwałego w Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. dla potrzeb MSR.

Wycena linii produkcyjnej silników wysokoprężnych w Wytwórni Silników PZL Mielec Sp. z o.o.

Wycena udziałów ARP S.A. w spółce ALUKON Sp.z o.o. w Mielcu.


Wycena przedsiębiorstwa Jednostka Ratownictwa Górniczego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.


Wycena nieruchomości leśnych w pasie lasów ochronnych Huty Stalowa Wola (łącznie ponad 200 ha użytków leśnych).


Wycena majątku trwałego spółki HSW-Zakład Narzędziownia sp. z o.o. jako majątku masy upadłości.


Wycena kompletnych nieruchomości wydziałów Huty Stalowa Wola, m.in. Odlewni Żeliwa, Modelarni, magazynu gazów technicznych.

Wycena zabudowanej zorganizowanej nieruchomości rolnej p.n. Sektor zbożowy w Przychojcu dla potrzeb ANR.

Wycena nieruchomości Zakładu Drzewnego Rejon - Las w Zaklikowie.

Wycena maszyn i urządzeń Zakładu Przemysłu Drzewnego TRAKEJA sp.z o.o. w upadłości .

Wycena Ośrodka Wypoczynkowego OW „TANEW” w Ulanowie.

Wyceny nieruchomości rolnych na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wyceny nieruchomości pozostawionych za granicą, tzw. „mienie zabużańskie”.

Wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych i banków.

Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.Wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów dla potrzeb banków, Urzędów Skarbowych i Policji.

Wycena nieruchomości i majątku ruchomego przedsiębiorstw budżetowych w 4 gminach województwa świętokrzyskiego, wykonana dla firmy konsultingowej SYGMA Business Consulting Sp. z o.o. jako podwykonawcy firmy Doradca Consultants Ltd. w ramach realizacji Programu Phare PL 0101.07.01 - „Prywatyzacja podmiotów komunalnych” (w ramach w/w wyceny szacowano m.in. grunty, hale targowe, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, hydrofornie, bazy sprzętowe). 

This website was designed with Mobirise