Nasze Usługi

Wyceny nieruchomości

• Działek gruntu 
• Nieruchomości gruntowych i zabudowanych 
• Lokali mieszkalnych i użytkowych  
• Obiektów przemysłowych  
• Maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Ponadto:
• wycena przedsiębiorstw
• wycena lasów
• wycena obiektów rekreacyjnych
• wycena mienia zabużańskiego 

Wyceny ruchomego majątku trwałego (maszyn, urządzeń i pojazdów)      

• Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
• Analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
• Analizy efektywności inwestowania w nieruchomości
• Analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych 

Wyceny wykonujemy na terenie całej Polski !

Operaty i opracowania wykonywane są indywidualnie lub przez zespół Rzeczoznawców Majątkowych.
Współpracujemy z rzeczoznawcami na terenie całego kraju - gwarantujemy wysoki profesjonalizm wycen !

Create a free website - Click for more