Wycena nieruchomości - na potrzeby klientów indywidualnych, firm, urzedów, wycena maszyn, urzadzeń i pojazów
Usługi
Referencje
O nas
 
Referencje
2008-01-27

 • wycena spółki TOORA POLAND S.A. w upadłości
 • wycena majątku trwałego w Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. dla potrzeb MSR

 • wycena linii produkcyjnej silników wysokoprężnych w Wytwórni Silników PZL Mielec Sp. z o.o.

 • wycena udziałów ARP S.A. w spółce ALUKON Sp.z o.o. w Mielcu

 • wycena przedsiębiorstwa Jednostka Ratownictwa Górniczego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

 • wycena nieruchomości i majątku ruchomego przedsiębiorstw budżetowych w 4 gminach województwa świętokrzyskiego, wykonana dla firmy konsultingowej SYGMA Business Consulting Sp. z o.o. jako podwykonawcy firmy Doradca Consultants Ltd. w ramach realizacji Programu Phare PL 0101.07.01 - „Prywatyzacja podmiotów komunalnych” (w ramach w/w wyceny szacowano m.in. grunty, hale targowe, oczyszczalnie ścieków, kotłownie, hydrofornie, bazy sprzętowe)

 • wycena nieruchomości leśnych w pasie lasów ochronnych Huty Stalowa Wola (łącznie ponad 200 ha użytków leśnych)

 • wycena majątku trwałego spółki HSW-Zakład Narzędziownia sp. z o.o. jako majątku masy upadłości

 • wycena kompletnych nieruchomości wydziałów Huty Stalowa Wola, m.in. Odlewni Żeliwa, Modelarni, magazynu gazów technicznych

 • wycena zabudowanej zorganizowanej nieruchomości rolnej p.n. Sektor zbożowy w Przychojcu dla potrzeb ANR

 • wycena nieruchomości Zakładu Drzewnego Rejon - Las w Zaklikowie

 • wycena maszyn i urządzeń Zakładu Przemysłu Drzewnego TRAKEJA sp.z o.o. w upadłości

 • wycena Ośrodka Wypoczynkowego OW „TANEW” w Ulanowie

 • wyceny nieruchomości rolnych na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych

 • wyceny nieruchomości pozostawionych za granicą, tzw. „mienie zabużańskie”

 • wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb spółdzielni mieszkaniowych i banków

 • wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

 • wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów dla potrzeb banków, Urzędów Skarbowych i Policji

tel : +48 15 844 26 03
fax: +48 15 844 26 04
E-mail: biuro@wycena-profit.pl